Social Media & Eventreporter

Firwat dës Formatioun maachen?

Wärend engem Weekend léieren mir dech déi wichtegst Saachen wéi’s du mat dengem Smartphone een Eventreporter gess. Déi sozial Medien wéi Instagram, Facebook & Co. spillen dobäi eng wichteg Roll. En plus kriss du en éischten Abléck an d’Aufgaben an d’Responsabilitéite vun engem Animateur. Mir vermëttelen dir dat néidegt Wëssen fir selbstsécher däin éischt Event ze begleeden unzegoen. No dëser Formatioun kanns du als Eventreporter oder als Social Media Reporter gebucht ginn, an dir däin Täschegeld verdéngen.


Zilgrupp

D’Formatioun „Social Media & Eventreporter“ riicht sech un all Jonken, deen zum Zäitpunkt vun der Formatioun 12 Joer huet. No erfolegräichem Ofschloss vun der Formatioun ass et méiglech, sech am Team Animateur vun « elisabeth Jeunesse » ze mellen, an mat eis Events ze managen.

Oflaf

Während engem Weekend mat e bësschen Theorie a ganz vill Praxis léiers du déi attraktivste Fotoen ze maachen an déi herno och ze professionell ze posten.  En plus léiers du genial Tipps&Tricks wat däin Smartphone alles kann. Däi Wëssen gett duerch verschidden Aufgaben verdéift an sou kriss du ee klengen Abléck an d’Kommunikatioun an déi digital Welt. Egal ob Fotografie, Videoschnéiden oder Posten virbereeden, du kriss déi néideg Kompetenze vermëttelt fir dech selbstsécher op däin éischt Event anzeloossen.

Formateuren & Formatricen

D’Formatioun gëtt professionell vun erfahrene Medienleit begleed. Dëst an Zesummenaarbecht mat der Equipe vun « elisabeth Jeunesse ». Duerch eng professionell Begleedung iwwert ee Weekend kriss du dat néideg Wëssen vermëttelt.

Wat brauchs du fir d’Formatioun?

  •  Virun allem vill Loscht an eng gutt Laun
  • een eegenen Smartphone

Informatiounen: