Formations

Nous te proposons des formations utiles, dont certaines sont déjà ouvertes aux jeunes à partir de 12 ans.

Nos formations sont animées par des coachs expérimentés. Grâce à nos partenaires, tu peux appliquer les techniques nouvellement apprises directement sur le terrain.

En participant à nos formations, tu gagnes sur tous les plans:

  • tu apprends des choses utiles qui t’intéressent vraiment
  • ton curriculum vitae en profite, tu montres que tu es engagé et déterminé
  • tu deviens plus autonome et tu peux gagner ton propre argent de poche

Nos prochaines formations

  • TWALL

  • Animateur Brevet B

Témoignages

  • No menger 1ière well ech op der Uni ee Studium an der sozialer Aarbecht ufänken, dowéinst war et mir wichteg, de Brevet vum Animateur ze maachen. Dëse Brevet erlaabt et mir,éischt Erfarungen an der Aarbechtswelt mat Kanner a Jugendlecher ze sammelen. Theorie an Praxis vun der Formatioun ass bei mir an der Gemeng ugebueden ginn, wat ech immens praktesch fonnt hunn. Duerch elisabeth Jeunesse hunn ech vill nei Methoden an Spiller kennegeléiert déi mir et erméiglecht hunn, eng Relatioun zu de Kanner opzebauen. Haut sinn ech vill méi oppe am Ëmgang mat Leit, wat mir a mengem Alldag vill hëlleft.

    Lara Z. Animateur elisabeth Jeunesse
  • Ech hunn d’Formatioun aus 2 Grënn gemaach – 1. ech well Educateur ginn a well ech duecht, déi Formatioun kënnt mir hëllefen fir meng Zukunft. 2. Well meng Schwëster och well d’Formatioun hei gemaach huet. Formatioun huet mir bei villen Saachen gehollef, säitdeem kann ech besser mat Kanner ëmgoen awer och mat anere Leit, ausserdeem sinn ech méi oppen a kann besser improviséieren. Duerch elisabeth Jeunesse kann ech lo an Maison Relaisen schaffen goen a Kolonien matorganiséieren. Et war eng richteg cool Erfarung! Alex S. Animateur elisabeth Jeunesse

Contact

Daniel Strecker Responsable Elisabeth Jeunesse